Vision

I EFC STRÄVER VI EFTER ATT:

• Nå ut med en tydlig och positiv profilering av våra sponsorer.

• Exponera sponsorerna tydligt och koncentrerat.

• Våra sponsorer ska komma i besittning av goodwill.

Sponsring handlar för oss i Eskilstuna FC inte enbart om pengar utan det handlar även om att bygga upp en relation. Låt oss odla en långsiktig relation och tillsammans marknadsföra varandra. Detta ömsesidiga behov mellan oss som förening och dig som företag kan nyttjas till att åstadkomma lyckade samarbeten i sponsorprojekt.