Värdegrund

Eskilstuna FC har – tillsammans med övriga föreningar inom svensk fotboll – ställt sig bakom följande uppförandekod som vi arbetar efter:

Vi vill ha en fotboll där:

  • Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet
  • Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang
  • Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare
  • Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, anställda, förtroendevalda och publiken.

För oss handlar fotboll om rättvisa, respekt, gemenskap, delaktighet, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det.