Bollskola

Eskilstuna FC hade som mål att starta EFC Boll & Lek redan 2020 men iochmed Covid-19 så sattes dem planerna på is. Nu har de planerna återupptagits och här är vi nu. Vi kommer under första kvartalet 2023 börja sätta grunden för vad som skall bli.

EFC Boll & Lek (barn födda 2016-2018)

Tränarna skall vara arvoderade och utbildade redan vid bollskola. Vår bollskola ska vara en lekfull introduktion till idrottande.

Här får flickor och pojkar i åldern 4-7 år, kom prova på fotboll samt roliga lekar.

Träningen sker i en trygg miljö, där glädje, upplevelse och gemenskap främjas av våra ledare och syftar till att utveckla barnets koordination, motorik och sociala förmågor.  ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Bollskolans mål:

* Skapa ett intresse för idrott och fotboll

* Utveckla koordination och balans

* Bidra till barn och ungdomars hälsa

* Skapa goda sociala samspel

* Ha roligt vid varje bollskoleträning