Bollskola 2021

Eskilstuna FC har som mål att starta sitt första ungdomslag år 2020. Vi skall skapa den kompletta fotbollsspelaren genom en pedagogisk utbildningsplan som ser till spelarens bästa.

Tränarna skall vara välutbildade redan vid bollskola samt att arvode betalas ut.

Vår bollskola är en lekfull introduktion till idrottande.

Här får barn i åldern 4-7 år prova på fotboll samt roliga lekar.

Träningen sker i en trygg miljö, där glädje, upplevelse och gemenskap främjas av våra ledare och syftar till att öva upp barnens koordination och rörlighet. ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Bollskolans mål:

* Skapa ett intresse för idrott och fotboll

* Utveckla koordination och balans

* Ha roligt vid varje bollskoletillfälle

* Bli en god kamrat

* Fungera i grupp